Vaak worden standaard tekst fragmenten gebruikt in brieven, offertes of repporten. Dit zou opgelost kunenn worden met en template waar het niet dat elke offerte niet iets anders is. Teksblokken komen wel overeen, maar niet altijd op dezelfde plek. Maak in dit geval gebruik van bouwstenen. 


Het maken van een tekstblok is eenvoudig en gaat als volgt te werk:


  1. Selecteer de tekst
  2. KLik op [ALT]+[F3]


Er verschijnt een pop-up venster:


Geef de bouwsteen een korte maar duidelijke naam. Je kunt ook zelf er categorieën aan koppelen. Dit maakt het gebruik later veel eenvoudiger.


Bouwsteen invoegen

Een bouwsteen invoegen gaat als volgt:

  1. Selecteer uit het menu Invoegen (zie block 1), de optie Snelle onderdelen (2) en klik op 'Auto tekst' (blok 3).
  2. Alle tekstfragmenten verschijnen nu. Selecteer de juiste om deze in te voegen.


Beperkingen

Helaas werken tekstfragmenten niet in Word voor Mac. Wel is er een hulprogramma te krijgen genaamd Typinator (https://www.ergonis.com/products/typinator/).