Een Word template is alleen te gebruiken in Word Online als deze is opgeslagen als een .dox bestand in OneDrive. Volg ondestaande stappen om dit voor elkaar te krijgen.


Stap 1: Maak in Word op je Desktop van de template een document

Figuur 1Figuur 2Figuur 3Figuur 4


 1. Klik uit het hoofdmenu op 'Bestand' (Figuur 1 blok 1)
 2. Selecteer Nieuw (figuur 2 blok 1)
 3. Klik op 'Privé' (figuur 2 blok 2)
 4. Klik op de template die je wilt hebben.


De template wordt nu geopend (Figuur 3).

 1. Klik weer op bestand (Figuur 1 blok 1)
 2. Klik op 'Opslaan als' (Figuur 4 blok 1)
 3. Klik op 'Bladeren' (Figuur 4 blok 2)
 4. Selecteer uit de lijst uw OneDrive (Figuur 4 blok 3)
 5. Dubbelklik op de map waarin u het bestand wilt hebben (figuur 4 blok 4)
 6. Geef het document een naam (figuur 4 blok 5)
 7. Klik op de knop 'Opslaan'


Het bestand staat u in uw OneDrive.


Figuur 5Figuur 6Figuur 7Figuur 8


Open je InternetBrowser.

 1. Ga naar https://portal.office.com
 2. Klik op de icoontje OneDrive (Figuur 1 blok 1)
 3. Klik op de map die je in bovenstaande stappen hebt aangemaakt (figuur 6 blok 1)
 4. Open het bestand dat je net heb opgeslagen (figuur 7  blok 1)
 5. Het document (template) zal zichtbaar zijn in Word Online.
 6. Klik op Bestand
 7. Klik op Opslaan als (fuguur 8 stap 1)
 8. Klik op Opslaan alse n (figuur 8 stap 2)
 9. Geef aan waar je het nieuwe bestand wilt opslaan.


Kortweg:

De template welke in Word Desktop (offline) zijn gemaakt, worden in OneDrive als een document opgeslagen. Vanuit Word Online wordt dit bestand als moederbestand gebruikt en slaan we als een kopie op.