Volgens de wet heeft iedereen recht op inzage, recht op rectificatie en recht op vergetelheid. Dit betekent dat gebruikers zelf alle persoonlijke data over hen moeten kunnen bekijken, aanpassen en verwijderen.

In Joomla 3.9 maak je een nieuw menu-item aan genaamd Maak verzoek die alleen zichtbaar is voor geregistreerde gebruikers. Via dit menu-item kunnen gebruikers een verzoek doen tot verwijderen of exporteren van jou gegevens.

Het scherm informatie verzoek


Wanneer je op verstuur klikt wordt er gecontroleerd of het e-mail adres overeenkomt met de gegevens waarmee jij bent aangemeld. Vervolgens zal de gebruiker een verificatie e-mail ontvangen welke hij/zij moet bevestigen. Vanaf nu kan de site beheerder het verzoek verder afhandelen. De verstuurde link is slechts 24uur beschikbaar.


Verwerken van een exporteer verzoek

Voor beheerders is een overzicht van alle verzoeken te vinden onder Gebruikers > Privacy


Op het moment dat een verzoek bevestigd is, heeft de beheerder van de site twee mogelijkheden:

  1. De gegevens exporteren: Alle gevraagde data  wordt verzameld en in een te downloaden XML bestand geplaatst. Dit is handig om te kijken of alle data aanwezig is voordat het XML bestand verstuurd wordt. 
  2. E-mail data export: Alle gevraagde data wordt verzameld en per e-mail verzonden aan de aanvrager.


Verwerken van een verwijder verzoek

Op het moment dat een verwijderverzoek bevestigd is, heeft de beheerder van de site slechts één mogelijkheid:

  1. Verwijder gegevens: Dit proces zal de gevraagde gegevens anonimiseren of verwijderen. Het is niet mogelijk om altijd alle data te verwijderenn (dank aan artikelen), vandaar dat deze gegevens anoniem worden gemaakt.


Afronden van verzoeken

Nadat een verzoek is afgerond zal de beheerder het verzoek markeren als voltooid.