Dit probleem treedt op bij het gebruik van een Linux machine die connect naar MS SQL-express.


Veelal blijkt het configuratiebestand van de db driver freeds (etc/freetds.conf) niet of verkeerd geconfigureerd te zijn.


Deze kan als volgt ingesteld worden:

[global]
	tds version = 8.0
	port = 1433
	client charset = UTF-8
	debug flags = 0x4fff
	timeout = 180
	connect timeout = 180
	text size = 20971520

[TDS_Servername]
	host = Servername
	port = 1433
	tds version = 8.0
	encryption = request