Bij het plaatsen van een afbeelding in een artikel verschijnt na het klikken op>[Insert/Edit image] het scherm 'Image Manager Extended'.

Indien nodig, is een aangemaakte map te verwijderen of van een andere naam te voorzien.
Volg hiervoor de volgende stappen:

  • Open Uitgebreide afbeeldingsbeheer: 1.5.5:
  • Open het middelste vak.
  • Klik op de te verwijderen map (niet op de naam!)
  • Er verschijnt recht een rood kruis en een groen vierkantje.
  • Klik op X om de map te verwijderen.
  • Klik op vierkantje om de naam te wijzigen.
    Dit heeft wel gevolgen voor reeds geplaatste foto's.
    Die moeten opnieuw worden gekoppeld aan de nieuwe naam.

Waarschuwing: Let goed op bij de keuze van de te verwijderen map(pen)!!!