Dat is vrij eenvoudig, mits je de goede volgorde aanhoudt.

Ga naar het Controlepaneel.

  1. Verwijder eerst het artikel bij 'Artikelbeheer': klik op de knop>[Artikelen], klik op de knop>[Artikelbeheer] en selecteer het te verwijderen artikel, klik op de knop>[Verwijderen].
  2. Verwijderbij 'Artikelen' op het controlepaneel bij 'Artikelprullenbak' het artikel.
  3. Verwijder nu de Categorie bij Categoriebeheer: klik op de knop>[Artikelen], klik op de knop>[Categoriebeheer] en selecteer de te verwijderen Categorie, klik op de knop >[Verwijderen].)*
  4. Verwijder nu de Sectie bij Sectiebeheer: klik op de knop>[Artikelen], klik op de knop>[Sectiebeheer] en selecteer de te verwijderen Sectie, klik op de knop >[Verwijderen].)*
)* Wanneer de Sectie en de Categorie niet verwijderd kunnen worden volgt hiervoor een melding. Het betreffende artikel is niet goed verwijderd.
Je bent dan vergeten om op het Controlepaneel bij Artikelen te klikken op de knop >[Artikelprullenbak] en daar ook het artikel te verwijderen!