Er zijn verschillende methodes om forwarders in te stellen zodat een domein/website redirect naar een andere site of pagina. Hieronder vind je een aantal mogelijke manieren om dit in te stellen:


ColdFusion Redirect

<.cfheader statuscode="301" statustext="Moved permanently">
<.cfheader name="Location" value="http://www.new-url.com">


PHP Redirect

<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www.new-url.com" );
?>


ASP Redirect

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status="301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location","http://www.new-url.com/"
%>


ASP .NET Redirect

<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.new-url.com");
}
</script>


JSP (Java) Redirect

<%
response.setStatus(301);
response.setHeader( "Location", "http://www.new-url.com/" );
response.setHeader( "Connection", "close" );
%>


CGI PERL Redirect

$q = new CGI;
print $q->redirect("http://www.new-url.com/");


Ruby on Rails Redirect

def old_action
headers["Status"] = "301 Moved Permanently"
redirect_to "http://www.new-url.com/"
end


.htaccess

301 redirect

redirect 301 / http://www.blablabla.com/
Redirect naar www

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.new-url\.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.new-url.com/$1 [L,R=301]
Redirect naar none-www

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^new-url\.com [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://new-url.com/$1 [L,R=301]

# Redirect naar https

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
# Aliassen laten redirecten naar een mapje (werkt ook voor normaal domein, denk aan RubyOnRails naar /public/ mapje) a-la Servernation VHOST!

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} de-alias.nl$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/het_mapje/.*$
RewriteRule ^(.*)$  /het_mapje/$1
#Voorbeeld van 2 aliassen op domein, maar klant wilt dat de URL veranderd naar het hoofdomein, en niet dat hij de alias url blijft zien:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} alias_1.nl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.hoofdomein.nl/$1 [L,R=301]
RewriteCond %{HTTP_HOST} alias_2.nl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.hoofdomein.nl/$1 [L,R=301]


Let op: Dit overzicht is enkel bedoeld als hulpmiddel, wij geven hierop verder geen ondersteuning.